Struktury własnościowa Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jest państwową osobą prawną powołaną do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.