Statusu prawny Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny jest instytutem działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz .

Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.