Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

W Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym prowadzone są rejestry związane z funkcjonowaniem biblioteki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny prowadzi wewnętrzne archiwum w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.